Zur Fernwartung benutzen wir die Open Source Software RustDesk

RustDesk Download:

Windows:

rustdesk-1.2.2-x86_64.exe

MacOS ab Apple M1 Prozessor:

rustdesk-1.2.2-aarch64.dmg

MacOS mit Intel Prozessor:

rustdesk-1.2.2-x86_64.dmg

Android:

rustdesk-1.2.2-armv7-signed.apk

Link zur RustDesk Homepage

Link zur RustDesk Homepage